ตอนหลังการลงนามพร้อมแล้ว คงจำเป็นต้องจัดเตรียมบริเวณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซะก่อนว่าบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้พร้อมเพื่อได้ดำเนินการสร้าง หากมีส่วนที่เหลืออยู่จากบ้านเก่าจะได้มีการเคลียให้หมดและจัดการให้เรียบร้อย  เพราะล้วนแล้วแต่จะกั้นการทำงานได้เหมือนกัน หรือหากมีการโยกย้ายเสาไฟ น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่กั้น ก็ต้องทำหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะแจ้งให้หุ้นส่วนเข้าไปปฏิบัติการ ที่ได้บอกไปนั้นก็เป็นแค่พื้นฐานเฉพาะแระคะ

ต่อมาจะเป็นส่วนของการก่อสร้างหลังจาก มา ซึ่งโดยทั่วไปเราจะมุ่งเน้นไปที่งานพื้นฐาน และโครงสร้างมีความสลักสำคัญที่สุดหากมีความผิดพลาดหรือเปลี่ยนภายหลังรายการจ่ายจะสูง ดังนั้นควรตกลงใจเรื่องความจุห้องให้เรียบร้อย รวมไปถึงตำแหน่งที่จะทำห้องด้วย เพื่อที่จะคุ้มกันความเปลี่ยนแปลงวันหลัง เนื่องจากในการออกแบบองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กันทั้งโรงอีกทั้งการก่อสร้างในเดี๋ยวนี้จะใช้เวลาราว 35% ของระยะเวลาทั้งหมด และจะเป็นปัญหาต่องานอื่นๆ หากไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้

ต่อจากนั้นจะเป็นในส่วนของกำแพงและประทุน จะต้องมีความงามและตรงต่อการใช้งานตึกภายใน ซึ่งจะต้องสามารถกันแดด กันสายฝนได้เป็นอย่างดี การกรองสิ่งของต่างๆจึงต้องเหมาะสมแก่การใช้งานไม่ทำให้เกิดคำถามที่จะตามมาภายหลังได้ และรวมไปถึงการเปิดทางต่างๆให้สภาพอากาศนั้นระบาย มีทั้งทางเข้าออกหน้าต่างที่จะช่วยให้แสงลอดผ่านเข้ามา  โดยทั่วไปงานส่วนนี้จะต้องจัดแจงไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การกระเกรียมช่องเปิดของกำแพง ฉันนั้นการจัดวางตำแหน่งของเครื่องเรือนและงานระบบนานา การตกลงใจกำหนดระดับจะต้องนึกถึงผลกระทบหากเราไม่มีการวางแผนการมาก่อน