องค์ประกอบต้องมีในป้ายอิงค์เจ็ท

  1. ข้อความพิสูจน์ข้ออ้าง (Proof)

ข้อความส่วนนี้มีไว้ เพื่อสร้างความเชื่อถือ หรือช่วยให้เกิดความมั่นใจ ในสินค้า โดยมักจะอ้างอิงบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ตั้งแต่บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่ใช้สินค้าหรือบริการ แต่ถ้าเป็นดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีในสังคม ก็จะได้รับความสนใจและได้รับความเชื่อถือเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเด่นคนดังใน สาขาอาชีพนั้นๆ เช่น นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับชาติ หรือระดับโลก โฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้นๆ ผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหารการกิน แนะนำเรื่องอาหารหรือเกี่ยวกับอาหาร

  1. ข้อความลงท้าย (Closing)

เป็นข้อความจบ โฆษณา โดยสรุปให้ทราบว่า ผู้อ่านควรจะทำอย่างไร เช่นให้ตัดสินใจซื้อ ซื้อได้ที่ไหน ซื้อโดยวิธีใด ใคนเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และคำขวัญ ก็เป็นที่นิยมในส่วนข้อความปิดท้าย เป็นต้น

  1. ผู้รับผิดชอบหรือผู้พิมพ์และโฆษณา (Publishers)(artedchula.com)

เราคือผู้รับผิดชอบในการพิมพ์โปสเตอร์ที่คุณได้ออกแบบโปสเตอร์มาแล้ว ด้วยความเชี่ยวชาญและพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทที่มีความละเอียดสูงทำงานให้งานพิมพ์โปสเตอร์อิงค์เจ็ท มีความสวยงามเหมือนกับโปสเตอร์ที่คุณออกแบบมา

เมื่อเรารู้หลักการออกแบบโปสเตอร์กันแล้ว อย่าลืมนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบโปสเตอร์นะครับ เพื่อให้โปสเตอร์ของเราออกมาสวยงามนอกจากการออกแบบที่ดีแล้ว การพิมพ์ก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะฉะนั้นควรลือกร้านที่จะพิมพ์งานให้เราให้ดี เครื่องพิมพ์มีความละเอียดเพียงพอรึเปล่า คุณภาพงานออกมาเป็นอย่างไร? งานพิมพ์อิงค์เจ็ทออกมาสวยไหม? งานพิมพ์อิงค์เจ็ทออกมาสีสดไหม? ไม่ใช่ว่าเราออกแบบมาซะสวยสด แต่พอพิมพ์ออกมาแล้วงานไม่สวยเลย ความละเอียดไม่พอ แบบนี้ก็ไม่ไหว และนั่นคือเหตุผลที่คุรต้องเลือกเรา เพราะเครื่องพิมพ์ของเรามีความละเอียดสูงกว่าที่อื่นๆ